Najpopularniejsze artykuły


Animizm

Animizm Opublikowano dnia:  2020-03-25 
Przeczytano:  1189
Autor:  Lucjan
Opublikowany w kategorii:  Wierzenia

 

Animizm jest zarówno poj?ciem, jak i sposobem odnoszenia si? do ?wiata. Osoba lub grupa spo?eczna o "animistycznej" wra?liwo?ci przypisuje uczucie - lub jako?? bycia "o?ywionym" - szerokiemu gronu istot ?wiata, takich jak ?rodowisko, inne osoby, zwierz . . . .

 

Kliknij by przeczytać ~ Animizm


Trudno Jest Uciec Od Cyfrowego ?wiata

Trudno Jest Uciec Od Cyfrowego ?wiata Opublikowano dnia:  2019-12-28 
Przeczytano:  972
Autor:  Elvis
Opublikowany w kategorii:  Reklama na uczelniach

 

W dzisiejszych czasach trudno jest uciec od cyfrowego ?wiata. Od laptopów po smartfony przeci?tny cz?owiek ma codziennie wiele do czynienia z cyfrowym komunikatem. Dla pokolenia, które osi?gn??o pe?noletno?? w erze . . . .

 

Kliknij by przeczytać ~ Trudno Jest Uciec Od Cyfrowego ?wiata


Rak Jajnika

Rak Jajnika Opublikowano dnia:  2020-01-27 
Przeczytano:  953
Autor:  Dawidof
Opublikowany w kategorii:  Rak

 

Rak jajnika to z?o?liwy nowotwór rozwijaj?cy si? w obr?bie tego narz?du. Wyst?puje wtedy, gdy nieprawid?owe komórki jajnika zaczynaj? namna?a? si? niekontrolowanie i tworz? guz. . . . .

 

Kliknij by przeczytać ~ Rak Jajnika


Nowa Wersja Systemu IOS 13.3

Nowa Wersja Systemu IOS 13.3 Opublikowano dnia:  2020-01-24 
Przeczytano:  930
Autor:  Vampo
Opublikowany w kategorii:  Telefony i Smartfony

 

Wraz z pojawieniem si? nowej wersji systemu iOS 13.3 pojawi?y si? nowe b??dy i problemy. Zupe?nie nowa funkcja zosta?a usuni?ta przez zupe?nie nowy b??d - tym razem w nowej funkcji 13.3 . . . .

 

Kliknij by przeczytać ~ Nowa Wersja Systemu IOS 13.3


Odzyskiwanie Wiadomo?ci Email Za Pomoc? Google Takeout

Odzyskiwanie Wiadomo?ci Email Za Pomoc? Google Takeout Opublikowano dnia:  2020-11-17 
Przeczytano:  695
Autor:  Mink2014
Opublikowany w kategorii:  Odzyskiwanie danych

 

Niewiele osób zna t? sztuczk?, ale w rzeczywisto?ci u?ytkownicy mog? wyodr?bni? swoje dane z wi?kszo?ci us?ug oferowanych przez Google. Odzyskiwanie danych po formatowaniu dysku i innych sytuacja losowych jest kwesti? sposobu. Jedna z wiod?cych firm cyfrowych oferuje . . . .

 

Kliknij by przeczytać ~ Odzyskiwanie Wiadomo?ci Email Za Pomoc? Google Takeout